• Tel.: 93 160 00 79

Què oferim

Millor gestió

Alimentum és la solució ideal i integrada en la qual podràs introduir tots els teus plats i menús per gestionar perfectament els costos, merves i escandalls.

Menys temps

Amb la nostra eina estalviaràs temps gràcies al seu fàcil funcionament i de l’alta aposta tecnològica amb eines com la vareta màgica o el control d’al·lèrgens.

Control Nutricional

Alimentum t’aporta informació nutricional detallada de tots els teus plats d’una manera molt senzilla i automatitzada que podràs aprofitar per a múltiples usos.

1

Gestor d'al·lèrgens

Detecta els al·lèrgens de declaració obligatòria de l’oferta gastronòmica mitjançant un sistema de coneixement creat per metges i nutricionistes especialistes

2

Contaminació creuada

Dóna rigor i seguretat als consumidors i detecta la contaminació creuada mitjançant un didàctic qüestionari

3

Control APPCC

S’ofereix un sistema d’ajuda per a l’autocontrol de punts crítics mitjançant sistemes d’avís, registre i creació dels plans de control

4

Gestió de plats

Creador de fitxes tècniques dels plats per a control de cuina: mètode de preparació, proposta de presentació, ingredients, etc.

5

Control i gestió de costos

Escandall de plats per a la correcta presa de decisions per al negoci: PVP de plats o menús, costos, mermes, etc.

6

Carta Digital

Creació d’una carta digital que ajuda a comunicar millor l’oferta gastronòmica. Adaptable, multi-idioma, amb possibilitat de triar la informació a mostrar, etc

7

Vareta màgica

Sistema intel·ligent per a la creació de les fitxes de plats. Puja la carta amb una simple foto i el sistema crearà els plats i suggerirà els seus ingredients així com els al·lèrgens a declarar

8

Distribuïdors

Accés a la informació dels productes que s’adquireixen dels proveïdors i amb un sol clic s’afegeixen a la informació nutricional i escandall dels plats

  • Gestor nutricional automàtic per conèixer i donar a conèixer les calories dels plats i la seva informació nutricional
  • Creador d’etiquetes per a productes elaborats amb paràmetres obligatoris
  • Possibilitat de connexió i col·laboració amb APP’s de salut existents
  • Comunicació de tota la informació als teus clients: creació de taules d’al·lèrgens, nutrició etc. en diferents formats (on line, QR, PDF etc.) i en multi-idioma
  • Zona de descàrrega d’arxius: icones d’al·lèrgens, cartells, documentació, etc.
  • Catàleg de productes i serveis del sector
  • Receptari totalment funcional: importació de plats a la teva oferta, idees per afegir a l’oferta gastronòmica, filtres per al·lèrgens, plats per cost, etc.
  • Possibilitats d’integració amb TPV’s o altres aplicacions en el punt de venda
  • Diferents dissenys d’impressió de carta